Algemene ledenvergadering dd 12 maart 2018


Maandag 12 maart heeft de vereniging een extra algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens deze ALV heeft een volledig nieuw bestuur opening van zaken gegeven omtrent zijn plannen. Tevens heeft men een zeer degelijk onderzoeksrapport gepresenteerd naar aanleiding van de moeilijkheden waar men afgelopen jaren mee te kampen heeft gehad. Het onderzoek was aangevraagd door de gezamenlijke leden tijdens de laatste ALV op 8 december 2017.

Belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn als volgt:

 • Belast een extra bestuurslid met PR-coördinatie.
 • Ontlast de coördinatoren van hun bestuursverantwoordelijkheid.
 • Zorg voor betere regie vanuit het bestuur (te veel taken waren gedelegeerd en werden met de beste bedoelingen in isolatie en/of zonder goede terugkoppeling uitgevoerd).
 • Stimuleer betrokkenheid van leden bij de vereniging. Zorg dat de leden zich onderdeel gaan voelen van het grotere geheel.
 • Stel een meerjarenplan op voor bestuursleden en andere belangrijke functies. Ga niet pas zoeken als het gat gevallen is.

Tijdens de ALV kwam er goedkeuring op de volgende punten:

 • Notulen ALV 8 december 2017.
 • Secretarieel jaarverslag 2015-2016 en 2016-2017.
 • Jaarrekeningen 2016 en 2017.
 • Decharge bestuur voor wat betreft gevoerde beleid 2015-2016 en 2016-2017.
 • Begroting 2017-2018.
 • Wijzigingen huishoudelijk reglement (met name verandering qua bestuursstructuur).
 • Aanstelling bestuurslid PR-coördinator (men heeft Hans de Buck, vader van een JO-lid, hiertoe bereid gevonden).

Als toelichting op het besluit omtrent beëindiging van het bestuurslidmaatschap van de coördinatoren kan worden gesteld dat:

 • Coördinatoren nu alle ruimte krijgen zich op één orkest te richten.
 • Het aanstellen van een coördinator nu veel flexibeler is geworden, immers er hoeft geen ALV meer aan te pas te komen.
 • De drempel om coördinator te worden sterk verlaagd is.
 • Het eventuele nadeel, namelijk het mogelijk verlies van contact tussen bestuur en orkest, wordt ondervangen door de coördinatoren bij de bestuursvergaderingen uit te nodigen met een sterk adviserend karakter.

Het was voor iedereen duidelijk dat het bestuur een vliegende start heeft gemaakt en de vergadering verliep in een zeer prettige, constructieve sfeer. De vergadering werd bijgewoond door ongeveer 35 leden, die unaniem waren in hun oordeel dat wij gelukkig weer op de goede weg zijn.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Symfonieorkest Bloembollenstreek