28 Mei 2018 bestuursvergadering


Wij zijn erg blij dat wij in Dick Bijlsma een kandidaat voorzitter hebben gevonden.
Zoals elders vermeld nodigen wij graag serieuze kandidaten uit om één of meerdere bestuurs vergaderingen bij te wonen. Wij hebben Dick dan ook voor de komende bestuursvergaderingen tot de ALV in oktober als “toehoorder” uitgenodigd, op die manier hopen wij Dick een vliegende start te kunnen geven, alles uiteraard onder voorbehoud dat hij gekozen wordt tijdens de ALV.

Wij hebben onze gedachten laten gaan over manieren om het bestuur zichtbaarder te maken. Behalve het publiceren van bestuursvergadering “highlights” zullen een of meerdere bestuursleden in de weken vooraf aan de ALV aanwezig zijn rond de repetities van het JO en JUSO en in een interactie met de (ouders van) leden het belang van de ALV nog eens onder de aandacht brengen. Tevens is hier uiteraard gelegenheid om het bestuur te laten weten wat u belangrijk vindt. Voor wat betreft het SOB, hier zijn vooralsnog geen speciale acties gepland, omdat ervan uitgegaan wordt dat het contact met bestuursleden wat makkelijker kan verlopen tijdens de repetities van het SOB. Per het nieuwe verenigingsjaar kunt u weer een nieuwsbrief verwachten, korte interviews met bestuursleden behoren tot de mogelijkheden etc.

Suggesties om de doelstelling van een zichtbaarder bestuur te bereiken zijn meer dan welkom. U kun ons bellen, emailen of aanschieten als u ons ziet, aarzel niet!

Door de reorganisatie van het bestuur (coördinatoren niet langer bestuurslid, extra bestuurslid PR-Coördinatie) is het van belang om de zogenaamde “verantwoordelijkheidsmatrix” opnieuw vast te stellen, tevens is het van belang om duidelijkheid te krijgen rond de diverse communicatie processen. De verantwoordelijkheidsmatrix geeft aan welke verantwoordelijkheid de diverse functies dragen (zowel bestuur als bestuursmedewerkers), en welke functies bij de diverse acties geconsulteerd en/of geïnformeerd dienen te worden. Hier gaat de komende maand handen en voeten aan gegeven worden.

Het bestuur is druk bezig in overleg met alle betrokkenen (coördinatoren, dirigenten, Bescal etc.) de jaaragenda vast te stellen. Denk hierbij aan data concerten, repetities, studieweekends, pepernoteninstuif en andere manieren om nieuwe leden te interesseren etc. Met name het vinden van een goede locatie voor de diverse evenementen is altijd een hoofdbreker (akoestiek, ruimte, comfort etc.)

Zoals u inmiddels wellicht heeft gehoord heeft ons JO de tweede prijs gewonnen tijdens de finale van het Nationaal Concours voor jeugdorkesten in de Doelen in Rotterdam. Bij deze fantastische prestatie heeft de vergadering uiteraard graag even uitgebreid stilgestaan. Behalve de eer is er ook een cheque ter waarde van 1000 Euro gewonnen, die (in overeenstemming met de wedstrijdreglementen) grotendeels besteed zal worden aan punten die de kwaliteit van het JO (nog) verder verbeteren.

In de aanloop naar de finale is er een crowdfunding actie opgestart ten behoeve van het JO en het JUSO. Doel was het JO van “hoody’s” met logo te voorzien, zodat men tijdens de finale duidelijk herkenbaar zou zijn. Het JUSO wil heel graag herkenbaar zijn tijdens het juniorsymfonie orkesten spektakel in het Archeon (24 juni) door middel van T-shirts met het logo. De crowdfunding was een groot succes, mede door de inzet van onze webmaster, die hiervoor wat speciale “plug-ins” heeft geïnstalleerd. Er werd ruim 600 Euro opgehaald, waarbij ook SOB leden zich volledig solidair verklaarden met de JO en JUSO collega’s en hun steentje ruim bijdroegen! Dankzij een zeer genereuze anonieme gift heeft het JO inmiddels de beschikking over de zo gewenste hoody’s. Ondanks de hitte waren sommige leden niet uit hun hoody te slaan! Hoezo trots?

Wij hebben nu nog ruim 300 Euro voor de T-shirts voor het JUSO over, dus die gaan er ook komen!

Voor de oplettende lezers: het derde doel, het huren van een bus om het JO naar de Doelen te brengen is niet bereikt, maar wie maalde daarom toen we met zijn allen in onze hoody in de trein zaten!
Op korte termijn worden de 6 vrijkaartjes voor het zomerconcert verloot onder de deelnemers aan de actie. Tevens gaat er contact opgenomen worden met diegenen die 25 Euro of meer bijgedragen hebben. Zij zullen worden uitgenodigd als onze gast bij een repetitie van één van onze geweldige orkesten naar keuze.

Tijdens de zomer zal het bestuur een aantal zaken documenteren rond het gebruik- en metadata (beschrijving van de data) van de informatie die wij hebben rond leden, donateurs, leveranciers etc. Dit alles om “compliant” te zijn met de nieuw ingevoerde “AVG” (privacy wetgeving, die van al die mailtjes in uw mail box).

Hoewel eerder reeds bericht is dat de ALV op maandag 8 oktober zou plaatsvinden, werd het bestuur er terecht op gewezen dat er tijdens de ALV was afgesproken om de ALV afwisselend op een maandag en een vrijdag te laten plaats vinden. Daar de laatste ALV op een maandag heeft plaatsgevonden, is de ALV nu vastgesteld op vrijdag 5 oktober. Wel wil het bestuur graag even bekijken of we het gewenste doel: meer inbreng van JUSO en JO hiermee behalen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit verslag, aarzel niet……


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Symfonieorkest Bloembollenstreek