Wij, het bestuur van onze mooie vereniging, beseffen dat onze taak soms wel eens een beetje als de ver van mijn bed show wordt beschouwd, terwijl wij met zijn allen toch de vereniging Symfonieorkest Bloembollenstreek vormen. Wij zullen daarom vanaf nu korte verslagen publiceren van de bestuursvergaderingen. Op die manier weet u waar wij mee bezig zijn, kunt u, waar nodig, suggesties doen en wie weet raakt u geïnspireerd en wilt u wel een periode zitting nemen in het bestuur. Wij vormen samen met de coördinatoren een fijn team, wij vergaderen ongeveer één keer in de vier tot zes weken. Als u serieus bent over een bestuursfunctie, zullen wij u graag uitnodigen om één of meerder vergaderingen bij te wonen, zodat u een beter inzicht krijgt in wat het voor u zou betekenen om een bestuursfunctie te bekleden.

28 Juni 2018 bestuursvergadering

Zoals eerder gemeld, is iedereen die serieus een bestuursfunctie overweegt, meer dan welkom om een keer een bestuursvergadering als toehoorder bij te wonen. Wij zijn heel erg blij dat Nico Arkenbosch, vader van drie JUSO musici dit keer onze gast was. Uiteraard hopen wij, dat wij Nico (nog) enthousiaster hebben kunnen maken…


28 Mei 2018 bestuursvergadering

Wij zijn erg blij dat wij in Dick Bijlsma een kandidaat voorzitter hebben gevonden. Zoals elders vermeld nodigen wij graag serieuze kandidaten uit om één of meerdere bestuurs vergaderingen bij te wonen. Wij hebben Dick dan ook voor de komende bestuursvergaderingen tot de ALV in oktober als “toehoorder” uitgenodigd, op die manier hopen wij Dick een vliegende start te kunnen geven…