Donateurs en Club van 50

Donateurs
Onze vereniging weet zich gesteund door heel wat donateurs, die met hun jaarlijkse bijdrage helpen onze drie orkesten in stand te houden. U kunt zich ook aansluiten bij deze vriendenkring. Voor een minimum bedrag van € 15,00 per jaar kunt u donateur worden. Wij houden u dan op de hoogte van onze activiteiten door middel van een nieuwsbrief die enkele keren per jaar verschijnt. Donateurs krijgen tevens reductie op de toegangsprijs bij alle door de vereniging georganiseerde concerten. Aanmelden kan met onderstaand formulier. Vanaf 2017 vervallen de acceptgirokaarten en daarom verzoeken we u vriendelijk uw de donatie via een incassomachtiging te regelen. U kunt de machtiging downloaden via onderstaande link.

Bankrekeningnummer: NL80 RABO 0357 2082 93
Kamer van Koophandel/Leiden: 40445065

Formulier aanmelding donateur SOB

Het formulier kunt u verzenden aan de penningmeester (adresgegevens zoals vermeld op het formulier)
Hartelijk dank!


Nieuwsbrieven
Bekijk de nieuwsbrieven door op de link te klikken


Club van 50
In het najaar van 2012 is de ‘Club van 50’ opgericht. Deze club bestaat uit leden, donateurs of andere begunstigers die het Symfonieorkest Bloembollenstreek een extra warm hart toedragen, bovendien hebben zij ons met € 50 (of meer) financieel gesteund.

De Club van 50 bestaat dit verenigingsjaar uit onderstaande (in willekeurige volgorde) genoemde personen en enkelen die niet nader genoemd willen worden, hetgeen wij vanzelfsprekend respecteren. Wij zijn blij met deze Club van 50! Uiteraard koesteren wij deze mensen! Wilt u toetreden tot deze Club van 50? Stuur dan een bericht aan het Secretariaat.

  • De heer en mevrouw L.A. Bijl te Lisse
  • De heer en mevrouw Op den Kelder te Noordwijkerhout
  • De heer en mevrouw L. Hey te Hillegom
  • Mevrouw J. Meulemans-Seelen te Lisse
  • De heer M.G.J. van Leur te Oegstgeest
  • A.G. Ligthart te Lisse


 


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail