Highlights bestuursvergadering 1 november 2018

2018 11 01 Highlights Bestuursvergadering

Zoals ook in de vorige highlights reeds genoemd, is het altijd naar om afscheid te moeten nemen van fantastische mensen. Kort voor de vergadering ontvingen wij een schrijven van Erik, waarin hij aankondigde met zijn werkzaamheden te gaan stoppen. Erik valt wat ons betreft zeker in de categorie fantastisch. Wij zijn hem heel veel dank verschuldigd en uiteraard hebben wij als bestuur een gedeelte van de vergadering besteed om te bedenken hoe wij van Erik op een “Waerdige” manier afscheid kunnen nemen. Naast het afscheid is er ook gesproken over de communicatie (hoe en op wat voor manier informeren wij leden). Alle (ouders van) leden, en andere belanghebbenden zijn inmiddels geïnformeerd. Uiteraard hebben wij ook nagedacht over het hoe nu verder, zowel voor de korte termijn als de langere termijn. Gelukkig heeft Erik een aanbeveling achtergelaten voor wat betreft zijn opvolging en komen er uit de diverse netwerken nog meer namen. Wij hopen jullie zo snel mogelijk meer nieuws van dit front te kunnen laten horen en doen ons uiterste best voor alle leden van het JO om voor een goede vervanging te zorgen.

Het bestuur heeft nog even nagepraat over de ALV van 5 oktober. Iedereen was het erover eens dat het een “pittige” vergadering was en dat we nog niet helemaal zijn waar we graag willen zijn voor wat betreft het verenigingsgevoel. Er bleken tijdens de vergadering nog een aantal hardnekkige misverstanden te bestaan op allerlei vlak. Wij hopen als bestuur zo veel mogelijk van deze misverstanden te hebben kunnen wegnemen. Mocht je desondanks nog vragen hebben aarzel dan vooral niet iemand van het bestuur te benaderen.

Misverstanden hebben de neiging een eigen leven te gaan leiden en jullie doen er ons dus ook een plezier mee als wij deze zo snel mogelijk uit de weg kunnen ruimen.

Eén van de zaken die tijdens de laatste ALV aan de beurt kwamen was de pauze tijdens de repetitie van het JUSO (en dus verlenging van de totale repetitietijd). Het bestuur was daar reeds mee aan de slag, maar dat was overduidelijk nog lang niet bij iedereen bekend. Ook bleek dat er grote behoefte is aan nieuwe muziekmappen, omdat de oude tot op de draad versleten zijn.
Wij kunnen jullie inmiddels laten weten dat de pauze geregeld is en de eerste reacties hierop erg positief zijn.

Aan de nieuwe muziekmappen wordt hard gewerkt. Na lang zoeken op internet is in Duitsland (bij Thomann GmbH) een bruikbare map gevonden. Er is een proefexemplaar besteld. De drukker, die afgelopen zomer de T-shirts en hoody’s heeft bedrukt, beschikt niet over de juiste techniek om de nieuwe map te bedrukken. Er is inmiddels contact met een drukker die dat waarschijnlijk wel kan, maar die onderzoekt nog of hij de mappen voordeliger kan leveren.
Onbedrukte mappen zijn uiteraard goedkoper, maar het is toch veel leuker als alle leden van de vere
niging een map met ons mooie logo erop hebben. Wij gaan ervan uit dat dit bijdraagt aan het zo broodnodige verenigingsgevoel.

Tijdens de ALV is ook nog over een eventueel andere repetitielocatie gesproken. Inmiddels is een afvaardiging van het bestuur en diverse coördinatoren bij “De Oude School” wezen kijken. De indruk bestond dat deze locatie een stuk goedkoper was en meer faciliteiten zou bieden.

Hoewel de locatie absoluut zijn voordelen kent, bijvoorbeeld als er buiten de repetitie om evenementen georganiseerd worden (barbecue?), is de locatie voor wat betreft faciliteiten zoals bv airco, droge verwarmde opslagruimte voor de instrumenten, isolatie, goede zitplaatsen etc. absoluut niet met Floralis te vergelijken. Floralis is voor “normale” commerciële partijen zeker geen goedkope locatie, maar wij zijn met ons maatschappelijk tarief, met maar liefst 60% korting zeker niet duur uit. De prijs kwaliteit verhouding is hiermee zonder meer uitstekend te noemen.

Gezien het feit dat wij ook voor wat betreft de veiligheid nog lang geen goed gevoel kregen bij de alternatieve locatie hebben wij de beheerders van deze locatie laten weten dat wij vooralsnog geen plannen hebben om te gaan verhuizen.

Zoals wij eerder hebben laten weten vinden wij transparantie heel belangrijk, dus hebben wij nog even nagedacht over het houden van een tussentijdse ALV (februari/ maart). Uiteindelijk hebben wij voorlopig besloten om niet voor zo’n extra ALV te gaan. In plaats daarvan zal het bestuur de (ouders van) leden van de orkesten uitnodigen voor een tussentijds gesprek ook rond februari/ maart. Per orkest zal er dus een apart gesprek zijn, dit heeft als voordeel dat er iets meer kan worden ingezoomd op de specifieke wensen en behoeftes van elk der orkesten. Heeft u over deze beslissing of over de voorgestelde gesprekken specifieke ideeën of heeft u onderwerpen die wat u betreft hoog op de prioriteiten lijst horen, aarzel niet…..


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Symfonieorkest Bloembollenstreek