Highlights bestuursvergadering 17 december 2018

Highlights Bestuursvergadering

De door kerst en oud een nieuw enigszins vertraagde highlights van de bestuursvergadering van 17 december. Het was weer een volle vergadering…

Uiteraard zijn wij druk bezig met alle perikelen rond het afscheid van Erik, gelukkig hebben wij Thomas bereid gevonden om voorlopig het stokje over te nemen, maar natuurlijk is het belangrijk om van het voorjaar een definitieve oplossing te hebben gevonden. Hier komt nog heel wat bij kijken. Tijdens de vergadering is er met name naar drie zaken gekeken:

  • Het profiel van de nieuwe dirigent
  • Het zal je niet verbazen dat wij het erg belangrijk vinden dat de dirigent goed “ligt” bij de orkestleden, maar er is ook gesproken over ambities, uiteindelijk hopen wij, dat we vorig jaar niet voor het laatst met succes hebben meegedaan met het nationaal concours voor jeugdorkesten. Ondersteunen en ontwikkelen van talent, zowel voor wat betreft de groep als individueel is heel belangrijk.
    Gezien het groot aantal leden dat afscheid genomen heeft (het natuurlijk verloop,
    een nadeel onlosmakelijk verbonden aan een jeugdorkest), is het hebben van een lokaal netwerk in verband met het aantrekken nieuwe leden van groot belang. Zo zijn er nog een aantal zaken meegenomen in het profiel

  • Tijdschema
  • Gezien de ambitie om per 1 april een nieuwe dirigent aan te stellen, kun je je voorstellen dat het tijdschema redelijk krap is. Er is inmiddels een advertentie via verschillende kanalen gepubliceerd alles met als doel om in februari een aantal proefdirecties te organiseren, zodat maart gebruikt kan worden voor keuze en contract opstelling.

  • Selectiecommissie
  • Uiteraard zijn alle orkestleden “virtueel” lid van de commissie, maar zij worden vertegenwoordigd door de concertmeester. Daarnaast zijn lid: de coördinatoren, de penningmeester en ter ondersteuning van het jonge orkest hebben we de concertmeester van het SOB bereid gevonden zijn technische kijk op de zaken te geven. Waar nodig worden andere mensen geconsulteerd (bv de beide andere dirigenten).

Kortom veel werk aan de winkel.

Een wat lichter onderwerp was de terugkoppeling van onze jaarlijkse pepernoten instuif. Het was weer een gezellig festijn, waar we maar liefs 42 kinderen te gast hadden, waaronder ook een paar potentiële nieuwe leden. Dit jaar was het “Poelhuys” als locatie gekozen, met name ook omdat de oefenzaal van Floralis vorig jaar best krap bleek voor de happening. Het experiment was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar!

Nu we het toch over het JUSO hebben, weet je nog dat er (terecht) bij het bestuur werd aangeklopt voor nieuwe muziekmappen? Ze zijn inmiddels bij alle drie de orkesten uitgedeeld, heb jij ze al gezien? Prachtig met ons mooie “nieuwe” (nou nieuw….) logo.

Nieuwe Map Symfonieorkest Bloembollenstreek Tot besluit nog even een iets ernstiger onderwerp. Het lijkt gelukkig al weer tijden geleden dat wij te kampen hadden met een bestuurscrisis. Wij denken dat het inmiddels allemaal een stuk beter gaat en mocht je hier andere ideeën over hebben, aarzel niet om ons aan te schieten of jouw ideeën kenbaar te maken tijdens enkele terugkoppelsessies met het bestuur (één per orkest waarschijnlijk februari-maart).

Indertijd is zeer duidelijk gebleken dat met name het te kort aan bestuursleden tot die crisissituatie heeft geleid. Een voortdurende zorg voor het bestuur is het feit dat wij nu al een half jaar zonder secretaris intern zitten. Ondanks al onze oproepen en smeekbedes hebben wij nog steeds niemand gevonden. Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt en, evenals jullie bestuur, zoveel hart voor de vereniging heeft dat hij/zij ons wil komen helpen. Ben je bang om er aan te beginnen omdat je niet weet of het leuk is en/of hoeveel werk het is, kom een keer naar een bestuursvergadering, iedereen die serieus is, is meer dan welkom om een of meerdere keren te komen kijken. De exacte beschrijving van de vacature vind je hier.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Symfonieorkest Bloembollenstreek