Highlights bestuursvergadering 19 februari 2020 en beleid m.v.t. Corona-virus

2018 06 28 Highlights Bestuursvergadering

Op 19 februari j.l. is het bestuur weer bijeen geweest voor een reguliere vergadering, nog in heerlijke onwetendheid, van alles wat ons nog boven het hoofd hing.

Veel zaken die op die avond besproken zijn hebben inmiddels een heel andere wending genomen, maar voor de volledigheid geven we toch nog een overzicht van waar we toen mee bezig waren, waar nodig aangevuld met de meest recente status.

Flashmob

Inmiddels was bekend geworden, dat het SOB niet deelneemt als basisorkest aan de Flashmob in Hoofddorp met de Boléro van Ravel. Uit overleg bleek, dat het voor het plaatselijke harmonie-orkest te moeilijk was, tevens waren de arrangementen niet erg aantrekkelijk. Voor zover nu bekend gaat de Flashmob wel door. Leden die interesse hebben kunnen deelnemen. Het evenement is op 14 juni a.s. gepland.

Tulpenconcert

Verder zijn we die avond druk bezig geweest met het voorbereiden van het Tulpenconcert op 21 maart en het voorjaarsconcert van het SOB op 4 april. Helaas zijn, zoals reeds uitgebreid gecommuniceerd, beide evenementen inmiddels geannuleerd,..
Voor het Tulpenconcert waren overigens via de webwinkel nog maar vier kaartjes besteld, terwijl dat vorig jaar in een vergelijkbaar stadium al tegen de honderd liep. De potentiële bezoekers zagen de bui dus kennelijk ook al hangen. Een klein groepje leden van het SOB zou op 4 mei tijdens de dodenherdenking in een kerk in Lisse spelen. Het is nog niet bekend of dat wel of niet doorgaat.
De Nationale Orkestspelen, waaraan het JO mee zou doen, zijn eveneens voorlopige uitgesteld.

Koerswijziging SOB

Het bestuur heeft in de afgelopen periode namens een (groot) aantal leden van het SOB, een gesprek gehad met de dirigent van het SOB over een mogelijke koerswijziging voor wat betreft de programmering. Deze koerswijziging zou door de leden van het SOB erg op prijs worden gesteld. Tevens heeft het bestuur een uitgebreid kennismakingsgesprek gehad met Dick Hesselink. Dit was er door alle drukte en het feit dat Dick midden in het seizoen is aangetreden nog niet echt van gekomen. Ook lag het in de bedoeling om op korte termijn een gesprek met de drie dirigenten te hebben, maar ook dit kan door de recente ontwikkelingen pas in een later stadium plaats vinden.

Corona

Het is bekend, dat op dit moment alles stil ligt. Gezien onze goede relatie met de dirigenten en het feit dat de dirigenten van de inkomsten uit de repetities afhankelijk zijn hebben we besloten, dat de dirigenten het honorarium voor de reguliere repetities krijgen doorbetaald. We prijzen ons gelukkig dat er al (ouders van) leden hebben aangeboden om extra geld te doneren om (een deel van) de inkomstenderving te compenseren.

Eigen compositie

Bij het JO heeft Dick Hesselink het idee gelanceerd om de komende weken met het orkest een eigen compositie te gaan maken: hier werd al direct heel enthousiast op gereageerd door een aantal leden.

Tot slot

Tot slot rest ons allen de komende tijd heel veel sterkte te wensen. Laten we hopen, dat dit snel voorbij is en dat we daarna weer in goede gezondheid met zijn allen muziek kunnen maken.

Het Bestuur


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Symfonieorkest Bloembollenstreek