Highlights bestuursvergadering 6 februari 2019

2019 02 06 Highlights Bestuursvergadering

Inmiddels hebben we de eerste bestuursvergadering van 2019 weer achter de rug. Het was weer een volle agenda en ondanks alle goede bedoelingen werd het weer later dan gepland.

Selectie nieuwe dirigent

De selectiecommissie nieuwe dirigent JO gaf een status update. Er hebben zich maar liefst 15! kandidaten aan gemeld. Met 6 is een gesprek gevoerd en uiteindelijk zijn er 2 uitgenodigd voor een proefdirectie. Hierdoor kan de commissie de dirigent aan het werk zien en kunnen de leden even “snuffelen” aan hun potentiële nieuwe dirigent. Middels stembriefjes kunnen de leden hun voorkeur uitspreken en kan er dus worden gekozen uit 3 kandidaten (inclusief Thomas). Note redactie: inmiddels heeft Thomas zich teruggetrokken, omdat hij nog andere ambities heeft en is Dick Hesselink gekozen als nieuwe dirigent. Dick neemt na het Tulpen concert het (dirigeer)stokje over van Thomas.

Kaartjes controle concerten

Bij de concerten blijft het controleren van de online bestelde kaartje een beetje een moeizame procedure. Tot nu toe werd dit gedaan middels een lijst met namen en nummers en worden mensen bij aankomst afgevinkt, waarna aan de zaal de brief als toegangsbewijs wordt gezien (waarbij men niet weet of de betreffende mensen al “afgevinkt” zijn). Voorstel is om één en ander te vereenvoudigen en belangstellenden hun online ontvangen brief als toegangsbewijs in te laten leveren aan de zaal. Uiteraard is het mogelijk dat mensen een brief twee keer uitprinten, maar dat kan nu middels een controle achteraf worden vastgesteld. De kans dat dit gebeurt is tot nu tot nihil gebleken.

JUSO/JO studie weekend

Het JUSO weekend was ondanks het wat mindere weer, weer een groot succes. Wij hebben als bestuur samen met coördinatoren nog even nagedacht hoe wij de kosten beperkt kunnen houden zonder in te leveren op de kwaliteit van de faciliteiten.

Voor wat betreft het studie weekend van het JO blijkt dat sommige leden wel erg op het laatste moment afzeggen, waardoor er onnodige kosten worden gemaakt. Gezien het grote belang van de studie weekenden voor de samenhang van de orkesten en de hoeveelheid extra repetitie tijd (een weekend is meer dan vier normale repetities), is het voorstel om de kosten op te nemen in de contributie. Dit heeft tevens als voordeel dat voor iedereen duidelijk is wat de werkelijke jaarlijkse kosten zijn (het Efteling principe). Dit voorstel zal tijdens de volgende ALV ter stemming worden aangeboden.

Plannen nieuwe activiteiten

Er wordt gewerkt aan een landelijke Kinder Muziek Week. Gezien de beperkte voorbereidingstijd zullen wij als vereniging dit (eerste) jaar niet deelnemen, maar de intentie is om hier volgend jaar wel het een en ander aan te doen.

Ook heeft het bestuur even nagedacht over activiteiten ivm met het jubileum jaar 75 jaar vrede in 2020. Gedacht wordt aan samenwerking met andere verenigingen, bijvoorbeeld een koor.

Er wordt bekeken of het haalbaar zou zijn een kamermuziek dag te organiseren. Hierbij kunnen kleine groepjes, bestaande uit leden van de verschillende orkesten iets instuderen. Dit is één van de plannen waarbij wij een betere verenigings cohesie hopen te bewerkstelligen.

Vacature secretaris intern

Het vervullen van de vacature secretaris intern blijkt een hardnekkig probleem te zijn. Met name het maken van notulen blijkt voor mogelijk geïnteresseerden een struikelblok. Voorstel is dan ook de notulen per tourbeurt te maken, zodat alle leden van de vergadering maximaal één of hooguit twee keer per jaar de notulen schrijven. Tevens geeft dit de mogelijkheid voor deze functionaris zich in de vrijgekomen tijd eventueel met project matige activiteiten bezig te houden, waardoor de functie gevarieerder wordt.
Een nieuwe functie beschrijving wordt op korte termijn op het web geplaatst, Tevens plaatsten wij nogmaals een “advertentie”. Klinkt het wat jou betreft echter nu al erg aantrekkelijk en lijkt het je leuk om ons team te versterken, aarzel dan niet om contact op te nemen!

Gesprek bestuursleden-ouders JUSO

Er bleek niet genoeg belangstelling bij ouders van het JUSO voor een tussentijdse (informele) bespreking met het bestuur. Dit was het voorstel in plaats van een eventuele tussentijdse ALV. Om het toch makkelijker te maken voor de ouders om het bestuur eens aan te schieten is er nu voorgesteld om op regelmatige basis (bijvoorbeeld elke eerste repetitie van het kwartaal) beschikbaar te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door tijdens de betreffende JUSO/JO repetitie met enkele bestuursleden een kop koffie te drinken in de “lobby”. Uiteraard kun je ons ook per email, telefonisch of op een ander manier benaderen. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties: aarzel niet!!


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Symfonieorkest Bloembollenstreek