Highlights bestuursvergadering 6 juni 2019


Het is bijna niet te geloven dat dit alweer de laatste bestuursvergadering voor de zomer was. Onder het motto “time flies, when you are having fun” is het afgelopen jaar omgevlogen. Ook dit keer mochten we Mirjam verwelkomen, zoals eerder gemeld is zij mogelijk geïnteresseerd om onze nieuwe secretaris intern te worden en zoals inmiddels bekend mag worden verondersteld is een ieder die een bestuursfunctie overweegt meer dan welkom om een vergadering bij te wonen, zodat hij/zij een beter idee krijgt wat het werk inhoudt en om even de sfeer te proeven.

Plannen diverse evenementen

Het zomerconcert van het JUSO, samen met het JO, staat goed op de rails. Diverse zaken werden nog even doorgenomen, zoals de programmaboekjes en de benodigde vrijwilligers aan de zaal. Het concert is zoals inmiddels bekend vrijdag 21 juni in Villa Flora in Hillegom en begint om half acht. Wij verwachten uiteraard weer net zo’n fantastische happening als vorig jaar, maar met name voor het JO is het best wel spannend met een hoop minder leden en een nieuwe dirigent.
Voor wat betreft de nieuwe dirigent: Dick Hesselink, uiteraard werd de stand van zaken even besproken en wij zijn blij te constateren dat dirigent en orkest steeds meer naar elkaar toegroeien.

Ook de kamermuziekmiddag krijgt inmiddels steeds meer vorm. Wij mogen gebruik maken van het Teylinger College Noordwijkerhout, met heel veel dank aan ons erelid Ger! Wij hebben maar liefst dertig belangstellenden om muziek te maken en daar komt nog het nodige publiek bij dat al of niet een hapje mee blijft eten. Wij hopen dat het goede gevoel dat is ontstaan tijdens het Tulpenconcert, waar bleek hoe leuk het was om eens met mensen uit een collega orkest te spelen, hier nog verder zal worden versterkt. Tijdens het eten (iedereen neemt iets mee), kan er nog eens gezellig met de nieuwe collegae worden nagepraat.
De dirigenten zijn ook enthousiast en hun hulp bij het voorbereiden van de ensemble stukken wordt natuurlijk heel erg gewaardeerd. Nog even voor de volledigheid: het evenement vindt plaats op 29 Juni, locatie: Teylinger College, Noordwijkerhout.

Monumentendag

Wij zijn uitgenodigd op 14 september (monumentendag) een programmadeel te vullen. Uiteraard willen we hier graag op ingaan, ook in verband met het wervende effect wat hiervan uit kan gaan. De secretaris gaat nog even overleggen en we hopen dat er tijdens de kamermuziekdag (zie voorgaand) misschien wel één of meer ensembles ontstaan die vinden dat dit samen spelen naar meer smaakt.

ALV

Op maandag 7 oktober staat onze ALV gepland. De ALV begint om 21:00 uur. Wij realiseren ons dat de maandag voor een behoorlijk deel van de vereniging (mn ouders/leden JUSO en JO) geen ideale dag is, net zo min als de leden van het SOB blij worden van een ALV op vrijdag. Vandaar dat wij enige tijd geleden tijdens de ALV hebben besloten om de ALV om en om op maandag en vrijdag te houden. Gezien het belang voor onze vereniging en de weinige ALV’s die er per jaar worden gehouden (normaal gesproken slechts één) hopen wij echt dat we weer veel van de (ouders van) leden mogen begroeten.

Een belangrijk onderdeel is altijd de financiële verantwoording en ook dit jaar is dat niet anders. Ondanks alle pogingen om extra geldbronnen (donateurs, fondsen etc.) aan te boren, krijgen wij eigenlijk nog steeds structureel te weinig geld binnen, terwijl er aan de uitgaven kant eigenlijk niets te bezuinigen valt. Het bestuur zal dan ook moeten voorstellen om de contributie voor alle leden te verhogen (hoogstwaarschijnlijk met 25 Euro per jaar). Uiteraard willen wij dit liever niet, hoe lager de contributie, hoe laagdrempeliger onze vereniging. Mocht u nog ideeën hebben om andere geldbronnen aan te boren, aarzel niet en laat het ons weten!

Beleidsplan

Het bestuur is reeds enige tijd bezig een beleidsplan te ontwikkelen. In ons geval mikken we op een plan wat de komende drie à vier jaar ongeveer dekt. Om een beter inzicht te krijgen in wat onze leden willen, denken en/of belangrijk vinden zal het bestuur de komende tijd tijdens de pauze en/ of voorafgaand aan de repetitie met klein groepjes leden praten. Denken jullie gewoon eens gezellig met ons mee, uiteindelijk is de vereniging van ons allemaal.

Tot slot

Zoals reeds aan het begin gemeld was dit de laatste bestuursvergadering voor de zomer. Dat wil zeggen dat dit ook de laatste highlights voor de zomer zijn. Jullie PR-Coördinator heeft de highlights elke keer met heel veel plezier gemaakt en dat is geen wonder, want de vergaderingen zijn, hoewel soms misschien wat lang, altijd gezellig en inspirerend.
Helaas zal ik bij genoemde ALV af moeten treden, omdat mijn dochter haar drukke studentenleven in Utrecht niet langer met het orkest kan combineren en ik vind dat een zittend bestuurslid een binding met één van de orkesten nodig heeft, ofwel door zelf te spelen ofwel door de trotse ouder van één van de jeugdleden (jeugd in de ruimste zin van het woord) te zijn. Deze binding is voor mij helaas niet langer het geval.
Wie heeft zin om het stokje van mij over te nemen. Het gaat om een inspirerende functie met een geweldig team van 10 mensen (coördinatoren plus bestuur) . Denk er eens over na, je zult er geen spijt van hebben!


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Symfonieorkest Bloembollenstreek