Vacature Secretaris intern

Feat Img Vacature Secretaris Intern

De vereniging heeft dringend behoefte aan een secretaris intern. De beschrijving van deze functie vind je hieronder. Uiteraard heeft iedereen het razend druk tegenwoordig, maar misschien dat je toch eens wilt overwegen om ons uit de brand te helpen. Wij garanderen je in elk geval dat je meer dan welkom bent!

De secretaris intern houdt zich voornamelijk bezig met secretariële activiteiten binnen de vereniging, en werkt nauw samen met de secretaris die zich richt op externe zaken.

Het doel van de positie is om het reilen en zeilen van de vereniging vast te leggen in notulen en verslagen, en om te zorgen voor de interne communicatie met de leden.

Specifieke activiteiten behorend bij de functie zijn het organiseren, uitnodigen voor en notuleren van bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering.

Ledenadministratie, adressenbestand en distributielijsten worden up-to-date gehouden samen met de penningmeester. Het organiseren en bijhouden van het archief, met notulen, verslagen, persberichten en andere relevante documentatie wordt door de secretaris intern gedaan.

Daar het bestuur elke 4-6 weken vergadert zullen de werkzaamheden in deze zelfde regelmaat een piek vertonen. Eén à twee keer per jaar is er een Algemene Leden Vergadering. Wij kunnen met gepaste trots melden dat er geen achterstallig onderhoud is en dat daardoor het geschat aantal benodigde uren beperkt blijft tot een 8 à 10 uur per maand.

Als bestuur vormen wij samen met de coördinatoren een hecht team. Incidenteel zijn er projectactiviteiten die wij naar interesse en beschikbare uren verdelen.

Mocht je serieuze interesse hebben in deze functie, maar zou je eerst eens willen zien hoe ons team in de praktijk werkt, dan ben je van harte welkom om een bestuursvergadering bij te wonen.

Je kunt je rechtstreeks bij de bestuursleden aanmelden, of via Aanmelden


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Symfonieorkest Bloembollenstreek