Vacature Secretaris interne zaken

2019 03 14 Vacature Secretaris Intern

Er bestaat nog steeds een vacature voor de secretaris interne zaken. We hebben de functie iets aangepast, waardoor het hopelijk wat interessanter wordt.
Hieronder volgt de functiebeschrijving.

Op de Algemene Ledenvergadering van 8 december 2017 is besloten om de werkzaamheden van het secretariaat te verdelen over twee personen.
Grofweg is er een splitsing gemaakt tussen externe zaken, zoals bv contracten met externe partijen en interne zaken, zoals bv de ledenadministratie en het notuleren van vergaderingen.

We hebben gemerkt, dat met name het notuleren vaak een struikelblok is en daarom hebben we besloten om het maken van de notulen afwisselend te doen door één van de bestuursleden.

We verwachten verder van deze secretaris het bijhouden en monitoren van de actielijst, het mee-ontwikkelen van het beleidsplan voor de komende jaren, indien mogelijk het beheer van onze facebook pagina en de vermelding op Instagram en in overleg verdere hand- en spandiensten.

Belangstellenden kunnen vrijblijvend een keer een bestuursvergadering bijwonen, de eerstvolgende vergadering staat gepland voor 24 april 2019.
U kunt zich aanmelden bij één van de bestuursleden, of via

info@symfonieorkest-bloembollenstreek.nl


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Symfonieorkest Bloembollenstreek