Zomergroet SOB 2020

Zomergroet Symfonieorkest Bloembollenstreek

Beste (ouders van) leden,

Zo aan het eind van het seizoen nog even een bericht van het bestuur. Tot de, alles veranderende, persconferentie van de Minister-President op 12 maart was de vereniging druk bezig met het voorbereiden van een aantal voorjaarsactiviteiten zoals het gezamenlijke Tulpenconcert, het voorjaarsconcert van het SOB en de deelname aan de Nationale Orkestspelen door het JO. Al deze activiteiten, inclusief de repetities, moesten wij helaas annuleren. We zaten echter niet bij de pakken neer. We leerden in hoog tempo hoe we toch contact konden houden via Zoom of Skype, het JUSO maakte een leuke videoclip waar we allemaal erg blij van werden en het JO had virtuele repetities onder de bezielende leiding van Dick. Het bestuur was ondertussen bezig met het administratief afhandelen van alle zaken en met het voorlopig voorbereiden van het nieuwe seizoen.

Met de versoepeling van de Coronamaatregelen mochten we toch weer nadenken over het hervatten van de activiteiten van de vereniging. Aan de hand van de aanbevelingen van de KNMO en in nauwe samenwerking met Bescal (Floralis) hebben de coördinatoren protocollen opgesteld waarmee de repetities van het JO en JUSO weer veilig konden beginnen. Het bestuur dankt iedereen die hieraan heeft meegewerkt. We zijn nu een paar weken verder en het JO en JUSO hebben alweer fijne repetities gehad en zijn bezig met plannen voor volgend seizoen. De SOB leden hebben een aantal keer contact gehad en maken voorzichtig plannen om in het nieuwe seizoen te beginnen met kamermuziekrepetities in kleinere ensembles.

Helaas hebben we ook het droevige bericht ontvangen van het overlijden van Ineke Roes. Ze was lid van het eerste uur en één van de grote namen uit de geschiedenis van het Symfonieorkest Bloembollenstreek. Ineke was 25 jaar bibliothecaris, concertmeester en secretaris van de vereniging. Ze was ook betrokken bij de oprichting van onze jeugd- en jongeren orkesten en heeft ervoor gezorgd dat heel veel leden in de loop van de jaren klassieke muziek hebben kunnen beleven. Het bestuur heeft namens de vereniging, hun medeleven met de familie betuigd.

Vooruitkijkend naar het volgend seizoen gaan we ervan uit dat alle drie orkesten na de zomervakantie weer hun reguliere repetities kunnen hervatten. We hebben de zaal in Floralis weer geboekt en hebben een repetitieschema en voorlopige data voor concerten vastgesteld. Deze informatie zal binnenkort op de website van de vereniging worden gepubliceerd. Zoals nader uitgelegd in de highlights van de bestuursvergadering van 19 mei hebben we moeten besluiten om de ALV voorlopig even uit te stellen totdat zaken wat duidelijker worden.

Rest ons nog om alle leden een fijne vakantie toe te wensen. We hopen dat iedereen voorzichtig is en dat we alle orkestleden na de vakantie weer in goede gezondheid zullen treffen om onze fijne hobby te beoefenen.

Bestuur van de Vereniging Symfonieorkest Bloembollenstreek


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Symfonieorkest Bloembollenstreek